Regler og vilkår

Regler og Vilkår for Bujinkan Aryu Dojo Silkeborg

Bujinkan Aryu Dojo Denmark er for dedikerede og ordentlige mennesker, som søger at blive bedre mennesker igennem budo. Bujinkan er kamp for overlevelse, men også filosofi, hvorfor alle medlemmer, i løbet af deres træning, skal søge at opnå fysisk, teknisk, mentalt og spirituelt overskud, for dermed at være i stand til at forstå og praktisere kunsten til fulde. Bujinkan er et livsprojekt, en vej man vælger at gå. Bujinkan er ikke for alle – men for de få, som har modet, viljen og tålmodigheden til at blive ved med at gå vejen.

Ansøgning om medlemskab

For at en ansøger kan komme i betragtning til optagelse, skal vedkommende indsende en motiveret ansøgning, hvor han/hun fortæller om sig selv og sin motivation og ambition for træningen i Aryu Dojo.

Prøvetime

Hvis din ansøgning godkendes vil du blive inviteret til en “prøvetime”.

I løbet af prøvetimen kan du danne dig et indtryk af hvordan træningen foregår og hvad du kan forvente dig af et eventuelt medlemskab.

I løbet af prøvetimen kan instruktøren og dojo’en også danne sig et indtryk af dig. Såfremt det vurderes at du er egnet til at gennemføre prøveperioden, vil du blive inviteret til at ansøge om medlemskab jf. nedenstående. Såfremt det vurderes at du ikke passer ind i dojo’en vil du blive gjort opmærksom på dette efter prøvetimen er overstået, og ansøgning til medlemskab vil således ikke være muligt. Dette kan virke uretfærdigt, men instruktøren ved hvad der kræves af dig, og det gør du ikke – vi søger således at undgå at spilde både din og vores tid og energi.

Prøveperiode

Såfremt ansøgningen accepteres indtræder ansøgeren på et års prøveperiode. Igennem prøveperioden skal ansøgeren vise at han/hun både har viljen, tålmodigheden og evnerne til at blive fuldgyldigt medlem. Beslutningen om endelig optagelse ligger udelukkende hos dojo’ens Shihan, og kan i særlige tilfælde fremskyndes. Såfremt prøveperioden ikke gennemføres tilfredsstillende, tilbydes ansøgeren endnu en prøveperiode. Accepteres tilbuddet ikke, eller er denne periode heller ikke tilfredsstillende – kan ansøgeren ikke fortsætte sin træning i dojo’en. Hele prøveperioden betales forud, inden start.

Prisen for prøveperioden er 2400 kr. og dette inkluderer gratis deltagelse i alle seminarer i prøveperioden (6 seminarer x (almindelig seminarpris) 400 kr.).

Endelig optagelse

Hvis prøveperioden gennemføres tilfredsstillende, graduerers ansøgeren til 9. kyu og optages som fuldgyldigt medlem i dojo’en. Ansøgeren får herefter status som medlem af Bujinkan. Efter endt prøveperiode overgår eleven til betaling for det enkelte seminar, samt det årlige kontingent til Bujinkan Japan (200 kr.).  

Træning i Bujinkan Aryu Dojo

Der vil i løbet af et træningsår blive gennemført ca. 6 weekendtræninger. I mellem træningerne forventes det at eleven gennemfører selvstændig fysisk træning og teknisk træning, jf. e-learning via Facebook-gruppen og tidligere lært stof. Den største udvikling finder man ikke i undervisningen i dojo’en, men i den træning man gennemfører alene.

Nedenstående er retningslinjer som et hvert medlem af dojo’en bør søge at efterkomme. Det tilstræbes at løse konflikter gennem kommunikation. Såfremt kommunikation ikke har effekt har den ansvarlige træner til enhver tid pligt og ret til at løse en konflikt ved hjælp af bortvisning.

Hvert enkelt elev er personlig ansvarlig for at udvise respekt, ansvarlighed, hjælpsomhed og høflighed overfor andre mennesker. Dette være sig i træningen, som i hverdagen generelt.

Voldelig adfærd eller gentagende eksempler på uagtsom træning, både inden og udenfor dojo’en, accepteres ikke. Der gives én advarsel hvorefter den ansvarlige træner, til enhver tid, har pligt og ret til at bortvise enhver som forbryder sig imod dette. Såfremt man som dojo-medlem bliver angrebet, har man pligt til at forsvare sig med tilsvarende intensitet, for at beskytte sig selv eller andre.

Alle som træner i dojo’en skal til enhver tid respektere den ansvarlige træners instrukser og villigt efterkomme disse. Enhver træner er uddannet og udpeget af dojo’ens Shihan og fundet egnet og ansvarlig til at undervise på korrekt vis og i dennes ånd.  Efterleves dette ikke, gives én advarsel. Herefter har den ansvarlige træner eller hovedtræneren til enhver tid pligt og ret til at bortvise enhver som forbryder sig imod dette.

Ved bortvisning fra træning anses den bortviste som udmeldt af dojo’en og træningen kan ikke fortsættes. Evt. betalt kontingent refunderes ikke. Træningen kan kun genoptages efter tilladelse fra Dojo’ens Shihan.

Elever af Lars Bossen

Ønsker man som udefrakommende at blive personlig elev af Lars Bossen, meddeles dette mundtlig og er derefter gældende. Der tages kun imod elever såfremt tidligere Shidoshi er informeret om skiftet forud for.

Accepterer en elev en grad givet af en anden Shidoshi/Shihan (med undtagelse af Soke, Sasha Kesic, eller Pedro Fleitas vil eleven herefter ikke længere være elev af Lars Bossen, og er nu at betragte som selvstuderende/ronin.

Økonomi

Prøveperiode (12 mdr): 2400 kr. betales forud, inden indtræden. Betaling for prøveperioden refunderes ikke.

Bujinkan Japan medlemskab (årligt): 200 kr. betales sammen med kontingent for januar, eller ved opnåelse af medlemskab.

Graduering

Der gennemføres løbende graduering, når den enkelte elev er klar til at modtage en ny grad.

Såfremt en elev af en anden shidoshi ønsker graduering, skal denne indhente skriftlig tilladelse hertil af egen shidoshi. Dette for at undgå konflik med andre shidoshi.

Der gradueres kun én grad af gangen.

Efter graduering til 9. kyu har man tilladelse til at anlægge ”Bujin-mærke”. Det er frivilligt hvor vidt man vil anlægge stjerner til markering af præcis grad.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close